ΚΑΝAΛΙ 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ***** *******
ρεύματα μπορεί να πάρει 30-60 δευτερόλεπτα για να φορτώσει. Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί. Ανανέωση αν ακόμα dont φορτίο.Ρεύματα δεν μερικές φορές να αποσυνδεθεί, θα αντικαταστήσει τα πάντα ASAP συνήθως μέσα σε 2-3 λεπτά, Ανανεώστε τη σελίδα σας μετά από αυτό το χρόνο πατώντας το κουμπί F5 σας, Αν ανανέωσης μην λειτουργήσει για σας close Ο φυλλομετρητής σας προς τα κάτω και ξανά νέο παράθυρο, που λύνει αυτό κανονικά. Απολαύστε τα ρεύματα